Thursday, June 14

Pemakanan telur penyu patut DIHARAMKAN. Setuju?


Lebih 30 tahun lepas penyu telah berkurangan sehingga 60%.
Bersama-sama, kita boleh mendapatkan 100,000 ikrar untuk membantu penyu - 
Mari kita sokong sepenuhnya mengharamkan penjualan dan pengambilan semua telur penyu dan memberi penyu perlindungan yang mereka impikan!

Beribu-ribu anak penyu tiada harapan untuk hidup kerana INI. Bantu mereka di sini! 
Terima Kasih Kerana Menyokong. 

_