Thursday, November 8

[RC.MY] - Rileks Community Come Back
Forum Rileks Community adalah salah satu forum yang di maju kan oleh pihak kami untuk pengguna- pengguna laman sosial. 

Dengan adanya forum ini, ia boleh menjadi platform untuk pengguna mengenal erti berforum malah jika di pandang dari sudut persahabatan , forum ini juga mampu mendapatkan rakan atau pengguna lain sama seperti forum-forum lain . 

Yang menarik tentang Forum Rileks Community yang tiada pada forum-forum lain adalah sistem yang kami tawarkan kepada pengguna . 

Kami juga membangkitkan isu kenegaraan kepada pengguna yang berdaftar. 
Sistem ini kami perkenalkan atas dasar ingin menimbulkan kesedaran tentang pentadiran serta perlembagaan sesebuah negara dengan cara tidak langsung.

Selain itu,artikel-artikel yang terdapat di dalam forum adalah berbentuk ILMIAH,dimana ilmu pelajaran diutamakan selain dari Hiburan semata-mata dan tidak mengutamakan Ilmu IT juga.
Dengan ini para pelajar khususnya dapat mencari sumber bagi mereka menyiapkan kerja khusus dan lain-lain.

Untuk Daftar >> Mendaftar Di Forum Rc.My

_