Monday, February 28

Penggunaan SALAM

Salam,

Secara ringkasnya perkataan "salam" membawa maksud sejahtera atau selamat, maka tidak salah diguna pakai.

Assalam = "Maha Sejahtera" adalah salah satu dari 99 Nama Allah.

Assalamualaikum = "Maha Sejahtera ke atas kamu".

Mari kita rujuk Al Quran

59:23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Assalamualaikum/Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Ayat di atas salam tersebut ditujukan kepada Allah.

Kita lihat pula salam yang ditujukan kepada manusia atau ucapan sesama makluk.

16:32. (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun'alaikum/Sejahtera keatas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan."

28:55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, Salamun alaikum/sejahtera atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil."

Sila lihat juga AQ 6:54, 7:46, 13:24 dan banyak lagi seumpamanya.

Kalau kita rujuk Al Quran ucapan "Assalamualaikum" adalah ditujukan kepada Allah, manakala "Salamun alaikum" ditujukan kepada hamba atau sesama hamba.

Moga ada manafaat bersama.

Wallahu Alam.

P/s - jangan terima bulat2, rujuklah Al Quran.

_